PREDAN DRAGO

Rodil se je 18. oktobra 1904 na Ptujski Gori v družini malega kmeta in obrtnika, a je večji del svojega življenja in dela posvetil Savinjski dolini. Družina je imela 14 otrok in kar trije so se odločili za učiteljski poklic. Študiral je v Mariboru in Ljubljani, učiteljeval pa v Majšperku, Stojnem selu, Preboldu, Vitomarcih, Mozirju in Petrovčah. Bil je tudi šolski upravitelj in nadzornik v Mozirju ter Petrovčah.

Nemško okupacijo je preživel kot izgnanec v Srbiji, kjer se vključi v narodnoosvobodilno gibanje. Po osvoboditvi je leto dni delal v Mozirju, jeseni leta 1946 pa je prišel v Petrovče, kjer je sooblikoval kulturno življenje žalske občine in Spodnje Savinjske doline. Dolga leta je vodil številne pevske zbore (Mešani pevski zbor Petrovče, Mešani, ženski in moški zbor DPD Svoboda Griže in Zabukovica, Mešani pevski zbor Žalec in Mladinski pevski zbor Žalec), režiral v amaterskih gledaliških skupinah, deloval v organizacijah zveze prijateljev mladine in v kulturno prosvetnih organizacijah v Celju in Žalcu. Med letoma 1954 in 1962 je bil prvi predsednik občinske zveze Svobod in prosvetnih društev v Žalcu, vodil pa je tudi sekcijo etnografskega društva v Celju. Upokojil se je leta 1962.

Povsod, kjer je živel in deloval, je organiziral dopolnilno izobraževanje odraslih v okviru ljudskih in delavskih univerz. Ustanovil je delavsko univerzo v Žalcu in bil njen prvi direktor. Zanimala sta ga tudi domoznanstvo in zgodovina, zato je ob jubilejih raznih društev in šol ter drugih praznikih občine in krajevnih skupnosti pripravil različne zbornike. Bil je urednik Savinjskega zbornika, Andraških razgledov, Libojskega zbornika, sodeloval je tudi v Kotnikovem zborniku. Pisal je članke za strokovno glasilo Lovec, Slovenskega čebelarja, Planinski vestnik, Celjski tednik, Večer in Naše razglede.

Za svoje prosvetno, kulturno in drugo družbeno delo je prejel številna priznanja: medaljo dela, odličje Svobod s srebrnimi listi, zlato značko ob 40-letnici zleta Svobod v Celju, zlato Gallusovo značko, zlato značko Zveze prijateljev mladine Slovenije, odlikovanje zveznega sveta za varstvo in zaščito otrok v Beogradu in Savinovo nagrado. Umrl je 22. januarja 1976 v Petrovčah.


Rojen: 18. oktober 1904 Ptujska Gora
Umrl:  22. januar 1976 Petrovče

Kraj delovanja: Mozirje, Žalec, Petrovče


Avtorica gesla: Tanja Pilih


Viri:
Savinjski zbornik IV, Žalec 1978, str. 389-393.
Foto: Vir: Savinjski zbornik IV, Žalec 1978

Bibliografija Cobiss


Galerija:

* fotografija je pridobljena iz časopisa, zato je slabše kvalitete

Komentarji so onemogočeni.