ONIČ FRANCE

Rojen je bil 29. januarja 1901 v Petrovčah. Oče je bil postajenačelnik v Petrovčah,a je kmalu umrl, zato se je mama z dvema sinovoma preselila v Gotovlje. Osnovno šolo je obiskoval v Gotovljah pri Žalcu, gimnazijo v Celju. Po maturi leta 1921 je šel na ljubljansko univerzo študirat biologijo, kjer je leta 1929 diplomiral. Prvo službo je dobil v Murski Soboti, nato je služboval še na Ptuju, Mariboru, Kočevju in Ljubljani. Med drugo svetovno vojno so Nemci izselili njegovo družino v Srbijo, kjer je v osvobojenem Beogradu sodeloval pri radiu. Pozneje je bil tudi direktor Radia Ljubljana. Kljub temu, da je bil na prvem mestu učitelj, je ves čas pisal gledališke kritike, eseje, urejal časnike. Pesmi je objavljal v Ljubljanskem zvonu in Novih obzorjih. Publicistično, literarno kritično in polemično se je udejstvoval v listu Slovenska misel, ki ga je tudi urejal. V tem listu je pisal pod psevdonimom Demeter.

Rojen: 29. januar 1901 Petrovče
Umrl:  4. april 1975 Ljubljana

Kraj delovanja: Ljubljana, Maribor, Ptuj, Murska Sobota, Kočevje


Avtorica gesla: Karmen Kreže

Viri:

D. Poniž: Onič, France, v: Enciklopedija Slovenije, 8. zvezek, Ljubljana 1994, str. 135
Foto: arhiv Medobčinske splošne knjižnice ŽalecGalerija:

Komentarji so onemogočeni.