O leksikonu

Spletni biografski leksikon predstavlja vse vidnejše Spodnjesavinjčane na enem mestu.

Vsebinsko ga ureja in dopolnjuje Medobčinska splošna knjižnica Žalec, ki že vrsto let zbira, obdeluje, hrani in posreduje gradivo o družbenem, kulturnem, političnem in gospodarskem utripu občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, skratka Spodnje Savinjske doline.

Administrator/avtor spletnega biografskega leksikona: Bojan Uranjek

Ostali podatki o spletišču:
Spletni biografski leksikon poganja WordPress 5.5.1
Tema: Sampression Lite  – Avtor Pravash Karki
Gostovanje: Domovanje.com
Medobčinska splošna knjižnica Žalec: skzal@zal.sik.si