NATEK MILAN

Rodil se je 18. julija 1933 v Podvrhu pri Braslovčah. V zimi 1934/1935 se je družina preselila na Rezano (Gomilsko). Po zaključku sedemletne osnovne šole (1939−1946) se je po nasvetu šolskega upravitelja Franja Šege (1897−1961) priključil učnemu krožku, kjer so predelali učno gradivo za nižjo gimnazijo. Pred začetkom šolskega leta 1947/1948 je opravil izpite za prvi letnik in postal dijak 2. letnika Nižje gimnazije Žalec. Višjo gimnazijo je z maturo opravil leta 1954 na I. gimnaziji v Celju. Svoje šolanje je nadaljeval na tedanji naravoslovni fakulteti v Ljubljani, kjer je diplomiral iz geografije leta 1960. Med študijem na univerzi je prejel tudi dve Prešernovi nagradi za študente leta 1958 in 1960, in sicer za deli Gomilsko: socialna-ekonomska analiza vasi (1957) ter Dobrovlje: Zemlja in človek (1959).

Med letoma 1961 in 1966 je bil asistent na Oddelku za geografijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani pri prof. dr. Antonu Meliku. Delo asistenta in pedagoga je rad opravljal, vendar se je vse bolj navduševal nad raziskovalnim delom. Leta 1966 se je zaposlil na Geografskem inštitutu Antona Melika Znanstveno raziskovalnega centra SAZU, kjer je ostal vse do upokojitve leta 1999, od leta 1975 kot strokovni svetnik, od 1994 pa kot strokovni sodelavec s specializacijo.
Njegova raziskovalna dejavnost je usmerjena predvsem v družbeno-ekonomsko geografijo. Raziskoval je geografske probleme podeželja in hribovskih območij, prebivalstva, poplavnih območij, podeželskih naselij, vremenskih ujm ter regionalno-geografskih sestavin manjšin, pokrajinsko zaokroženih predelov. V svojem več kot štiridesetletnem delovanju na raziskovalnem in publicističnem področju je izdal 230 knjižnih poročil, 108 razprav in drugih strokovnih objav, 44 krajših strokovnih prispevkov, 87 gesel za Enciklopedijo Slovenije in 16 gesel za Enciklopedijo Jugoslavije. S prispevki je sodeloval za monografijo Slovenija pokrajine in ljudje (1998), Geografski atlas Slovenije, Država v prostoru in času (1998) ter pri Geografskem terminološkem slovarju (2005). Z referati je sodeloval na številnih slovenskih in jugoslovanskih geografskih srečanjih. Leta 2001 je za svoje življenjsko delo prejel Melikovo priznanje Zveze geografov Slovenije. Je častni član Ljubljanskega geografskega društva in Zgodovinskega in narodopisnega društva Prebold.

Rojen: 18. julij 1933 Podvrh
Kraj delovanja: Ljubljana, Braslovče

Avtorica gesla: Tanja Pilih

Viri:

D. Meze: Milan Natek – šestdesetletnik, Geografski vestnik 1993, str. 195−199
Enciklopedija Slovenije, 7. knjiga, Ljubljana 1993
Osebnosti, veliki slovenski biografski leksikon. Ljubljana 2008
M. Gabrovec: Milan Natek, Geografski vestnik 1993, št.1, str. 111−112
Foto: Arhiv Medobčinske splošne knjižnice ŽalecGalerija:

Komentarji so onemogočeni.