GODICL LJERJKA PAVLINA (Ljerka)

Rojena je bila 9. februarja 1930 v učiteljski družini, otroštvo je preživela v Petrovčah. V Ljubljani je študirala biologijo, kjer je leta 1954 diplomirala in za diplomsko nalogo prejela Prešernovo nagrado. Svojo poklicno pot je začela na Biološkem inštitutu SAZU, kasneje pa je  raje poučevala v srednjih šolah, predvsem v Celju in Rogaški Slatini. Od leta 1970 pa do upokojitve leta 1993 je predavala botaniko na Pedagoški akademiji (kasneje fakulteti) v Mariboru. Bila je začetnik na raziskovalnem in pedagoškem botaničnem področju. Na Oddelku za biologijo je osnovala herbarij. Leta 1977 je doktorirala iz teme Stepska flora v severozahodni Jugoslaviji. V Sloveniji je preučevala floro severovzhodnega dela države s posebnim poudarkom na panonskih vplivih. Veliko je predavala po tujini, sama pa je organizirala razne konference in vabila tuje botanike v Slovenijo (Forum pannonicum, 1988 v Mariboru). Aktivno se je vključila v združenje Clusius s sedežem v Avstriji in bila veliko let tudi podpredsednica tega mednarodnega strokovnega telesa za raziskave panonskega prostora. Za organizacijsko, raziskovalno in pedagoško delo je prejela številna priznanja, med njimi častno medaljo združenja Clusius ter srebrno in zlato plaketo Univerze v Mariboru.

Rojena: 9. februar 1930 Celje
Umrla:  11. avgust 2006 Gomilsko

Kraj delovanja: Celje, Maribor


Avtorica gesla: Karmen Kreže

Viri:

D. Devetak, M. Kaligarič: prof. dr. Ljerka Godicl, Večer 2006, št. 193, str. 20
Foto: Arhiv Medobčinske splošne knjižnice ŽalecGalerija:
* fotografija je slabše kvalitete zaradi digitalizacije iz časopisa

Komentarji so onemogočeni.