ČREMOŠNIK GREGOR

Osnovno šolo je obiskoval na Polzeli, nižjo gimnazijo pa končal v Celju (1902 – 1906), šolanje je nadaljeval na klasični gimnaziji v Mariboru , kjer je leta 1910 maturiral. Odločil se je za študij slavistike in zgodovine na univerzi v Gradcu. Po končanem študiju je bil leta 1914 nastavljen za suplenta na realki in gimnaziji, nato pa prestavljen na gimnazijo v Sarajevo. Leta 1918 je bil imenovan za kustusa in bibliotekarja v Zemalsjkom muzeju v Sarajevu, kjer je prispeval velik delež k  oblikovanju tega muzeja. Sarajevo je zapustil leta 1935, ko je bil imenovan za profesorja za srednji vek na Filozofski fakulteti v Skopju, po letu 1941 pa je deloval na univerzi v Beogradu. Srbska kraljeva akademija ga je leta 1932 izvolila za dopisnega člana, Jugoslovanska akademija znanosti in umetnosti v Zagrebu pa ga je leta 1948 imenovala za častnega člana Zgodovinskega inštituta v Dubrovniku.  Leta 1946 je na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani prevzel stolico za zgodovino Južnih Slovanov.

Raziskoval je starejšo zgodovino Srbije, Bosne in Dubrovnika ter postavil temelje za preučevanje gospodarskega in kulturnega razvoja srednjeveških balkanskih držav. Vedno je izhajal iz arhivskega gradiva in bil strokovnjak za branje težko čitljivih pisav 14. stoletja. Raziskoval je tudi diplomatiko, paleografijo in sfragistiko cirilskih listin. Objavil je več kot 2000 dokumentov dubrovniškega arhiva.


Rojen: 24.2.1890 Ločica pri Polzeli
Umrl: 12. november 1958


Avtorica gesla: Tanja Pilih


Viri:

Pisma Gregorja Čremošnika, 2016

Gregor Čremošnik: In memoriam, 1959

Kratice “Nomina sacra” u cksl.spomenicima, 1925

Prilozi dubrovačkoj i srpskoj numizmatici, 1928

Dubrovački notar prezbiter Johanes (1284-1293), 1936

Viri za srbsko zgodovino srednjega veka, 1947

Paleografija : zapiski po predavanjih na bibliotekarskem tečaju, 1950

Postanak i razvoj srpske ili hrvatske kancelarije u Dubravniku = Entstehung und Entwicklung der slawischen Kanzlei von Dubrovnik, 1952

 


Galerija: 

 

Komentarji so onemogočeni.