BAŠ ANGELOS

Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Mariboru, kjer je leta 1944 maturiral. Visokošolski študij je obiskoval v Gradcu in Ljubljani. Leta 1951 je diplomiral iz etnologije na ljubljanski Filozofski fakulteti. Na isti fakulteti je leta 1959 doktoriral z disertacijo Noša na slovenskem v poznem srednjem veku in 16. stoletje na Slovenskem.

Med leti 1950 in 1963 je bil kustos Mestnega muzeja v Ljubljani, nato je delal v Slovenskem etnografskem muzeju, od leta 1979 pa na Inštitutu za slovensko narodopisje pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, od leta 1981 je delal kot znanstveni svetnik. Leta 1969 je bil izvoljen za docenta na ljubljanski Filozofski fakulteti, od 1978 je tam delal kot izredni, od 1984 pa kot redni profesor. Med leti 1968 in 1970 se je kot Humboldtov štipendist izpopolnjeval v Tübingenu.

Angelos Baš je bil prvi slovenski raziskovalec, ki se je ukvarjal z zgodovinsko etnologijo, na podlagi arhivskih virov se je posvetil časovno bolj odmaknjenim obdobjem. Bil je prepričan, da naj etnologija raziskuje vsa zgodovinska obdobja. Njegovo raziskovanje etnologije se je opredelilo na preučevanje načina življenja vseh družbenih plasti naroda in v tej smeri je preučeval geografsko omejene skupine prebivalstva, za katere je značilna določena gospodarska dejavnost. Med drugim je obdeloval tudi materialno kulturo različnih dob, še posebej oblačilno kulturo naroda. Njegova bibliografija obsega čez 350 enot (junij 2013).

Leta 1992 je prejel nagrado Republike Slovenije za znanstveno-raziskovalno delo za vrhunske dosežke na področju etnologije.


Rojen: 24. avgust 1926 – Tabor
Umrl: 25. avgust 2008 – Ljubljana
Kraj delovanja: Tabor, Ljubljana

Avtorica gesla: Karmen Kreže


Bibliografija Cobiss


Viri:
Enciklopedija Slovenije, zv. 1, Ljubljana 1987
Foto: Arhiv Medobčinske splošne knjižnice Žalec


Galerija:

 

 

Komentarji so onemogočeni.